Tulemustasusüsteemid

Paljud ettevõtted kasutavad tulemustasusid, et inimesed paremini ja tõhusamalt töötaksid, ent seisavad ikkagi silmitsi hulga probleemidega. Tulemustasusüsteem võib soovitud kasu asemel tekitada ettevõtte tulemuslikkusele hoopis kahju soodustades käitumist, mis seab esikohale oma osakonna või isikliku kasu, mitte ettevõtte kui terviku kasu.

Aitame koostada tulemustasusüsteeme, mis tagavad ettevõtte maksimaalse tulemuse. Juhul, kui teie ettevõte seisab silmitsi mittetoimiva tulemustasusüsteemiga, aitame analüüsida, mis valesti on läinud ning probleemi lahendada. Tulemustasusüsteemi edukas on tihedalt seotud ettevõtte eesmärkide joondatusega, seetõttu on oluline osa tulemustasusüsteemi toimimise hindamisest ettevõtte eesmärkide hierarhia hindamine.

Kuidas me töötame?

1. Üldised eesmärgid

Esmalt vaatame üle ettevõtte omanike ja/või tippjuhtidega üldised eesmärgid ning olemasoleva tulemustasusüsteemi.

2. Hetkeolukorra kaardistus

Kaevume sõltumatu osapoolena ettevõtte juhtimisprotsessidesse. Vaatleme kehtivaid eesmärke, nende täitmise jälgimise mõõdikuid ja tulemustasusüsteemi juhtkonna, keskastme juhtide ja tavatöötajate tasemelt. Vajadusel viime läbi intervjuusid töötajatega.

3. Pildi kokkupanek

Paneme kokku tervikliku pildi, kuidas asjad teie ettevõttes päriselt käivad. Toome välja teie sõnastatud üldistest eesmärkidest lähtuvalt teie kasutatava tulemustasusüsteemi ebakõlad ja nende mõju.

4. Veaparanduste kokkulepped

Lepime kokku tulemuslikkuse kasvatamise seisukohast hädavajalikud üldised muudatused ning raamistiku, mille piires töötajad ise saavad välja töötada uue tulemustasusüsteemi. Uue süsteemi loomise töötuba peab läbiviima meeskonna juht. Et antud koosolek oleks edukas, koolitame juhte vajalike meetodite osas ning anname kaasa üldised reeglid, mis aitavad tagada koosoleku tulemuslikkuse ja hea õhkkonna.

5. Uue tulemustasusüsteemi loomine

Juhi eestvedamisel tuleb igas üksuses läbiviia töötoad uue tulemustasusüsteemi kokkuleppimiseks. Tulemus peab olema konsensuslik.

6. Tulemuste järelanalüüs

Umbes poole aasta pärast hindame, kuidas tulemustasusüsteemi muudatused on ettevõtte tulemuslikkust mõjutanud. Kas mõnda aspekti on vaja veel täiendavalt korrigeerida?


Kontakt

Jätke teade ja võtame ühendust ning leiame parima lahenduse Teie vajadustele.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Sõnum

Soovin liituda ka uudiskirjaga

Tulemusjuhtimine OÜ

Telliskivi 60A
10412 Tallinn

telefon: +372-56 985 840
email: elar@killumets.ee