Strateegia täideviimine

Antud teenus on suunatud ettevõtetele, kes soovivad süsteemselt üles ehitada strateegia elluviimise plaani, kus iga töötaja teab täpselt oma rolli strateegia elluviimises, on kokku lepitud eesmärgid ja mõõdikud ning on paika pandud kontrollimise ja tagasiside sagedus ning vorm. Läheneme personaalselt ning töötame tihedalt koos ettevõtte omanike ja/või juhtkonnaga, et panna paika just teie jaoks kõige tulemuslikum viis strateegia elluviimiseks.

Korralikult tehtud eeltöö tagab selle, et töötajad on strateegia elluviimisse kaasatud ning pühendunud ettevõtte eesmärkide täitmisele. Kogu meeskond töötab ühtselt soovitud tulemuse saavutamise nimel.

Kuidas me töötame?

1. Lepime kokku kõige olulisemad eesmärgid

Esmalt sõnastame ettevõtte omanike ja/või tippjuhtidega strateegilised eesmärgid ning lepime kokku, millistest ettevõtte tegevussuundadest soovitud tulemus peaks tulema.

2. Eesmärkide "allarullimine"

Viime läbi eesmärgistamise ning tegevusplaanide loomise koosolekud igas üksuses, kelle panus on suure eesmärgi täitmiseks hädavajalik.

3. Mõõdikute kokkuleppimine

Lepime kokku igal tasemel mõõdikud, mille abil eesmärkide täitmise kiirust ja edukust jälgime. Ühtlasi lepime kokku, mis vormis, kellega ja millise sagedusega mõõdikuid jälgima hakatakse.

4. Veaparanduste kokkulepped

Mida siis teha, kui mõni osapool märkab, et ollakse plaanist kõrvale kaldunud?

5. Tulemuste analüüs

Kolme kuu jooksul peale eelkirjeldatud süsteemide loomist hindame koos juhtkonnaga, kuidas strateegia elluviimise protsess on ettevõtte tulemuslikkust mõjutanud. Mida saab ettevõte sellest edaspidiseks kaasa võtta? Kas mõnda aspekti on vaja veel täiendavalt korrigeerida?

 


Kontakt

Jätke teade ja võtame ühendust ning leiame parima lahenduse Teie vajadustele.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Sõnum

Soovin liituda ka uudiskirjaga

Tulemusjuhtimine OÜ

Telliskivi 60A
10412 Tallinn

telefon: +372-56 985 840
email: elar@killumets.ee