Meist

Elar Killumets

Elar_pintsak_6lalMinu huvi tulemusjuhtimise vastu sai alguse praktilisest vajadusest. Ise juhina töötades pakkusid mulle suurt huvi erinevad juhtimissituatsioonid, millede puhul raamatutest leitud lahendused ja reaalne elu omavahel kuidagi kokku ei läinud. Nii hakkasingi neile juhtimisdilemmadele otsima vastuseid rahvusvaheliselt tunnustatud teadustöödest. Ajapikku sai sellest "hobist" minu töö.

Astusin Tartu Ülikooli doktorantuuri ning keskendun oma teadustöödes meeskonna tulemuslikkust mõjutavate tegurite uurimisele. Antud teemade ring on väga lai. Olulisimateks tulemuslikkust mõjutavateks juhtimisprotsessideks on näiteks eesmärgistamine ning eesmärkide joondatus üle organisatsiooni, eesmärkide täitmise jälgimiseks mõõdikute kokkuleppimine, protsessid nende mõõdikute jälgimiseks (nt koosolekud, aruanded jne), tulemustasusüsteem jne. Lisaks ka rida "pehmemaid" kuid kaugeltki mitte väiksema mõjuga teemasid nagu juhtide käitumismustrid, töötajate kaasamine, juhi ja alluvate vaheline vastutuse jaotus, tagasisidestamise protsess, arenguvestlused, töötajate motivatsioon ning pühendumine jne.

Tegutsemispõhimõtted

1
Teie jaoks tehtud lahendus

Iga ettevõte on unikaalne ning seetõttu on konsultatsiooniprojektides valmislahenduste kasutamine pigem erand kui reegel.

2
Lahendame probleemi juurpõhjused

Loodavad lahendused on suunatud probleemi juurpõhjuste kõrvaldamisele, mitte sümptomite peitmisele.

3
Teame oma tugevusi

Nõustame kliente vaid valdkondades, mille uurimisse ja arendamisse ise rahvusvahelisel tasemel panustame.


Kontakt

Jätke teade ja võtame ühendust ning leiame parima lahenduse Teie vajadustele.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Sõnum

Soovin liituda ka uudiskirjaga

Tulemusjuhtimine OÜ

Telliskivi 60A
10412 Tallinn

telefon: +372-56 985 840
email: elar@killumets.ee