Eesmärkide seadmise oskused juhile

Eesmärkide seadmine on tõestatult kõige tugevamalt tulemuslikkusega seotud juhtimisvõtteid maailmas. Aga kas olete oma ettevõttes märganud, et mõnikord tekitavad eesmärgid hoopis väsimust või tüdimust, sest iga kuu algab uue veidi kõrgema eesmärgiga? Või hoopis vastuseisu, nii et juht peab neid aktiivselt "müüma" või hoopis käsu korras kehtestama? Vahest tekitavad eesmärgid segadust juhtkonnale endale, sest eesmärgid justkui täituvad, kuid ettevõtte tulemus seisab ikkagi paigal.
Käesolev koolitus vaatab samm-sammult läbi kogu eesmärkide seadmise ning nende täitmise jälgimise protsessi ning annab konkreetsed juhised, kuidas tagada, et eesmärgid tõesti aitaks rohkem saavutada - see on lõppkokkuvõttes ainuke põhjus eesmärkide kasutamiseks.

Koolitusel saate vastused neile küsimustele:

  1. Kuidas eristada tegelikke eesmärke ja mõõdikuid, mida kasutatakse eesmärkide saavutamise hindamiseks?
  2. Milline peaks olema eesmärkide hierarhia? Kuidas joondada ettevõtte eesmärgid, meeskonna eesmärgid ja individuaalsed eesmärgid, et tagada nende kooskõla?
  3. Kes seab eesmärgi - juht, alluv, meeskond?
  4. Millised on hea eesmärgi tunnused? Laseme natuke lahti SMART’ist.
  5. Kui raske peaks eesmärk olema - kerge, keskmine, raske?
  6. Kuidas eesmärgi täitmisele kaasa aitamiseks sobivaid mõõdikuid valida (ettepoole vs tahapoole vaatavad)?
  7. Millist tüüpi eesmärgid on tulemuslikkuse seisukohalt kõige tõhusamad?
  8. Millised inimtüübid millist tüüpi eesmärke eelistavad?
  9. Kõige tõhusamad võtted, kuidas eesmärkide ja mõõdikute täitumist efektiivselt jälgida? Tagasiside - eesmärk ilma tagasisideta on kui Kati ilma karuta.
  10. Millised on ohumärgid, et eesmärkidest tulenev kasu nullitakse hiljem ära? Mida teha, et seda vältida.

Päeva lõpuks olete saanud samm-sammult läbi mõelda kogu eesmärkide seadmise ning nende täitmise jälgimise protsessi. Õpite seadma eesmärke ja mõõdikuid nii, et need aitaksid ettevõttel rohkem saavutada ning ei muutu tööd segavaks (jah, piisavalt paljudes ettevõtetes eesmärgid segavad "päris töö" tegemist). Et eesmärk "kuuluks" eelkõige eesmärgi täitjale, mitte juhile ning et eesmärgid motiveeriks töötajaid langetama otsuseid, mis on kasulikud ettevõttele kui tervikule.


Kontakt

Jätke teade ja võtame ühendust ning leiame parima lahenduse Teie vajadustele.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Sõnum

Soovin liituda ka uudiskirjaga

Tulemusjuhtimine OÜ

Telliskivi 60A
10412 Tallinn

telefon: +372-56 985 840
email: elar@killumets.ee