Edu läbi teadlikuma juhtimise

See personaalne koolitus on mõeldud tippjuhile või tippjuhtkonna liikmele, kes soovib oma ettevõtte juhtimiskliimat teadlikult kujundada. Koolitus on personaalne - Sina oma kogemuse ja mõtetega ning mina, rohkem rahvast pole.

Kas sa oled nõus, et Sinu ettevõtte käive või kasum kasvaksid, kui

  1. töötajad oleksid proaktiivsemad - näeksid ja leiaksid ise (ilma et juhtkond otseselt käsiks) üles võimalusi, kuidas tulusid kasvatada või kulusid kärpida?
  2. vajalikud muutused toimuksid kiiremini ja valutumalt, justkui iseenesest, ilma "muutusi juhtimata"? Pidev parendamine oleks nö ettevõtte DNAsse sisse kirjutatud?
  3. kõik ettevõttes töötavad inimesed lähtuksid iga minut ja tund ja päev oma tegemistes ettevõtte kui terviku huvidest? Täpselt samamoodi kui omanik?

Need kolm punkti on kõige levinumad väljakutsed Eesti ettevõtetes. Ning nad kõik on tugevalt seotud ettevõttes valitsevate juhtimismustritega.

Et aidata Sinul oma ettevõttes domineerivaid juhtimismustreid paremini mõista ja selle baasilt järeldusi ning otsuseid teha, teeme koos läbi juhtimismustrite hindamise. Ning analüüsime konkreetselt Sinu ettevõtte näiteid, mille baasilt tekib arusaam, millist käitumist üks või teine juhtimismuster esile kutsub.

Koolituse aluseks on selle ala korüfeede prof. Bernard Bassi ja Bruce Avolio välja töötatud terviklik juhi käitumismustrite skaala (full range leadership scale). 30-aastase töö tulemusena sõelusid nood teadlased välja 9 juhtide käitumismustrit, mis tõesti eristasid kasumlikumaid ettevõtteid vähem kasumlikest ning kiirema kasvuga ettevõtteid aeglasema kasvuga ettevõtetest. Ja seda olenemata tööstusharust või ettevõtte suurusest ja vanusest – need tegutsemismustrid mõjutasid majandustulemusi ühtmoodi nii tootmises kui teeninduses, nii noortes väikestes kiirelt arenevates kui küpsetes stabiilsetes ettevõtetes.

Kõik need juhtimismustrid on õpitavad (ükski ei ole seotud isiksusega) ning nende teadliku arendamise läbi on võimalik ettevõtte tulemusi olulisel määral muuta.

Ühte võin lubada - kindlasti saad uusi mõtteid, kuidas oma ettevõtte juhtimiskliima arendamisega edasi minna. Ja nagu üks juht ütles: „Ma sain teada, miks mul ettevõttes asjad nii hästi on sujunud. Aga veel tähtsam on see, et nüüd sai mu kõhutunne kinnitust, mida oma keskastmejuhtidelt veel julgemalt ja teadlikumalt nõuda. Ning keda edutada (ja keda mitte), et tänane väga tootlik seis säiliks ka peale minu pensionile minekut.“

Teema pakub huvi?  Aga pole kindel, kas see on ikka täpselt see, mida vajad? Võta julgelt ühendust, esimene konsultatsioon on tasuta.


Kontakt

Jätke teade ja võtame ühendust ning leiame parima lahenduse Teie vajadustele.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Sõnum

Soovin liituda ka uudiskirjaga

Tulemusjuhtimine OÜ

Telliskivi 60A
10412 Tallinn

telefon: +372-56 985 840
email: elar@killumets.ee