Appreciative Inquiry töötuba

Appreciative Inquiry on probleemilahenduse meetod, mis võimaldab saavutada oluliselt paremaid tulemusi suurendades samal ajal inimeste kaasatust ja motivatsiooni.
Head tõlget selle meetodi nimele eesti keeles veel ei ole. Appreciate tähendab väärtustamist, tunnustamist ja laiemalt antud meetodi puhul õnnestumistele keskendumist. Inquiry on uurimine või audit, mis on ülimalt põhjalik ja läheb asjadega sügavuti.

Iga kord, kui soovime midagi muuta, on inimeste automaatne reaktsioon hakata otsima vigu ja probleeme, et neid lahendades paremaid tulemusi saavutada. Olles probleemkoha tuvastanud, alustame mis iganes probleemi lahendamist analüüsist, mis täpselt on halvasti, mis on selle põhjused jne. Sellised arutelud röövivad osalejatelt palju energiat, entusiasmi, motivatsiooni ja tegutsemistahet ehk kõike, mida vajame eduka organisatsiooni kasvatamiseks.

Appreciative Inquiry muudatuste ellukutsumise (või ka probleemi lahendamise) meetod lähtub põhimõttest, et igas olukorras on alati midagi, mis töötab väga hästi. Peamine eesmärk on õppida iseenda õnnestumistest. Ehk kuidas kanda edasi oma isiklik eduelamus ja ehitada tulevik selle peale. Viimase aja neuroteaduse uuringud on näidanud, et selline lähenemine tõstab inimeste motivatsiooni, kaasatust ja tegutsemistahet ning võimaldab luua ka nn kastist väljas lahendusi. Lisaks on muudatuse elluviimise tõenäosus oluliselt suurem, kuna osalejad juba teavad, et see töötab. Nad ise on seda varem kogenud! See ei ole kellegi teise edulugu, mida üritatakse kopeerida.

Appreciative Inquiry edu alustalad:

 • Inimestele meeldib rääkida oma õnnestumistest. Kui vestluse fookus on positiivsel kogemusel, on selles osalejate kaasatus oluliselt suurem.
 • Jagades kolleegidega oma edulugusid, kasvab igaühe enesekindlus ja usk tulemuste saavutamisse. Tegemist on tema enda kogemusega, mitte kellegi teise parima praktikaga.
 • Kaasates paljusid töötajaid nendesse innustavatesse vestlustesse, suureneb töötajate motivatsioon soovitud muutust ellu viia.
 • Luues oma peas pildi sellest helesinisest unistusest, kuhu soovime ühiselt jõuda, ei saa me inimestena enam mitte liikuda selle suunas. Ehk loodud visioon hakkab justkui iseenesest ellu ärkama.

Kellele koolitus on mõeldud?

Appreciative Inquiry on rohkem mõtteviis kui meetod ning selle kasutusalad on väga laiad. Appreciative Inquiry on väärtuslik nii organisatsiooni kui terviku arendamisel, meeskonna arendamisel, probleemide lahendamisel kui ka üks-ühele arenguvestluste käigus.

 • Tippjuhtidele ja juhtkonna liikmetele, kes vastutavad organisatsiooni arendamise eest.
 • Arendusjuhtidele ja projektijuhtidele, kes vastutavad muudatuste juhtimise eest organisatsioonis.
 • Inimeste juhtidele, kes vastutavad oma meeskonna arendamise eest.

Koolituse teemad:

 • Appreciative Inquiry (AI) - mis see on, kust pärineb, teadusuuringud AI kohta.
 • AI 5 printsiipi ja nende kasutamine igapäevatöös.
 • AI 5D mudel muutuste ellu kutsumiseks - üksiktöötaja, meeskonna või terve ettevõtte tasandil.
 • Kuidas muudatus või arenguvajadus "AI-keelde" tõlkida (teemade defineerimine).
 • Teeme väikestes gruppides läbi ühe tervikliku AI-vestluse, et leida praktiline lahendus mõne osaleja konkreetsele väljakutsele.
 • Teeme läbi ühe tervikliku AI-sessiooni ja palju väiksemaid praktilisi harjutusi.

Kontakt

Jätke teade ja võtame ühendust ning leiame parima lahenduse Teie vajadustele.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Sõnum

Soovin liituda ka uudiskirjaga

Tulemusjuhtimine OÜ

Telliskivi 60A
10412 Tallinn

telefon: +372-56 985 840
email: elar@killumets.ee